De Supportersclub Oranje gaat een onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar de financiële gang van zaken binnen de eigen organisatie de afgelopen jaren. De KNVB heeft dit ook bevestigd.

Het platform Follow the Money (FTM) onthulde dat het driekoppige bestuur van de club zichzelf zou hebben verrijkt met geld uit eigen kas en hier luxe hotels van zou hebben geboekt.

De KNVB zegt wel dat het onderzoek door de Supportersclub zelf geregeld wordt: “Zoals ook in het artikel van FTM staat omschreven, is de Supportersclub Oranje opdrachtgever voor dit onafhankelijke onderzoek. Dit onderzoek is een keuze en daarmee verantwoordelijkheid van de SCO. Het is namelijk niet aan ons om de bedrijfsvoering van een zelfstandige partner zoals de SCO te beoordelen en te verantwoorden richting hun achterban.”

De KNVB benadrukt een puur zakelijk relatie met de Supportersclub Oranje te hebben. “Die beperkt zich tot de uitgifte van KNVB’s eigen Oranje ClubCard aan de SCO-leden. We houden geen toezicht, maar bewaken onze samenwerkingsafspraken op dit gebied.”