Privacybeleid van MeeMetOranje.nl

Introductie

FanReach B.V. (MeeMetOranje.nl) ("FanReach B.V. (MeeMetOranje.nl)", "Ons", "We", "Wij"). Wij hebben er belang bij uw persoonlijke Informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen op basis van de huidige wetten. Ons doel is om verantwoord, relevant en veilig gebruik te maken van uw data. U kunt meer te weten te komen door onze website te bezoeken via MeeMetOranje.nl.

Wanneer u persoonlijke Informatie aan ons vertrekt zullen we dat volgens dit privacybeleid behandelen. We streven ernaar om de data accuraat en veilig op te slaan en daarbij uw voorkeuren in acht te nemen met betrekking tot direct marketing zoals post, email, mobiel verkeer en telefoongesprekken.

We respecteren uw privacy en beschermen uw persoonlijke Informatie zoals dat omschreven is in de General Data Protection Regulation (\"GDPR\") (\"Informatie\"). We voldoen aan de principes van GPDR en stellen onszelf ten doel om qua veiligheid continu hoogste eisen te stellen aan het waarborgen van uw Informatie.

En hier is een belofte vooraf: We weten hoe belangrijk het voor u is om controle te hebben over de communicatie die u van ons ontvangt. Hier is een snelle en eenvoudige manier om u uit te schrijven voor alle communicatie. Bedenk daarbij dat u hierdoor van alle Informatie wordt uitgesloten. Het is mogelijk dat u een selectie wilt ontvangen en zelf wilt kiezen welke Informatie u niet langer wilt ontvangen, vooral per e-mail, door op de uitschrijflink te klikken aan het eind van ieder bericht dat we u sturen. of klik hier.

Lees dit alstublieft samen met onze Algemene Voorwaarden en ons Cookiebeleid. Er staat een link in de voet tekst naar ons Cookiebeleid en de Algemene Voorwaarden van deze site.

Deze Privacy policy ("policy") heeft de intentie u te informeren over mate van Informatie die we verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Deze policy heeft de intentie u te ondersteunen bij het maken van weloverwogen beslissingen aangaande uw Informatie wanneer u onze website of gebruikmaakt van de diensten van ons bedrijf of het netwerk als geheel. Neemt u alstublieft de tijd om deze policy tot u te nemen.

Door gebruik te maken van onze website en diensten geeft u toestemming om data en Informatie te verzamelen en te gebruiken zoals beschreven staat in deze policy. Wanneer we de policy en/of procedures wijzigingen, passen we ook deze policy aan om u te informeren over de Informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden het geopenbaard kan worden. Wanneer u gebruik blijft maken van de website en diensten na het wijzigen van de policy, geldt als een doorlopende toestemming van de algemene voorwaarden in deze policy, zoals aangepast. We raden u aan deze webpagina op te slaan en dit beleidsstuk regelmatig te lezen.

In aanvulling op dit beleid kan elke service die door ons of onze groepsmaatschappijen wordt aangeboden aanvullende privacy bepalingen bevatten die specifiek zijn voor de betreffende service. Deze aanvullende Informatie wordt naast de specifieke dienst verstrekt op het moment dat uw Informatie wordt verzameld.

2. Welke informatie verzamelen we?

Al uw Informatie wordt, waar toepasselijk, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de GPDR. Als u wilt weten welke Informatie we van u verzamelen en opslaan, stuur dan alstublieft een e-mail naar: [email protected], of schrijf ons een brief naar onderstaand adres. Als u gebruikmaakt van onze website of van onze diensten kunnen we data verzamelen zoals uw adresgegevens, e-mailadres en andere persoonlijk Informatie. U kunt deze Informatie op verschillende manieren aan ons verstrekken of wij kunnen deze zelf verzamelen:

2.1. Informatie die u vrijwillig aan ons afstaat

We verzamelen en behouden Informatie die u vrijwillig afstaat tijdens het gebruik van onze site of diensten. Bijvoorbeeld:

 • Wanneer u zich registreert op onze website voor een product of dienst, kunt u Informatie opgeven zoals uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en demografische Informatie.

 • Als u zich aanmeldt voor een dienst via een sociaal netwerk, maken we gebruik van uw profiel Informatie die u ter beschikking stelt omtrent uw interesses.

 • Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, een magazine, meedoet aan een competitie of op sociale netwerken actief bent, kan u van contact Informatie voorzien (bijvoorbeeld een e-mailadres, telefoonnummer of fysiek woonadres).

U kunt ons Informatie verschaffen per mail, klantenondersteuning en enquêtes.

Verschillende websites van ons netwerk kunnen u om verschillende Informatie vragen. U kunt ervoor kiezen om bepaalde Informatie niet te delen, maar dit kan mogelijk resulteren in een beperking van toegang tot een dienst of bepaalde onderdelen van de websites. Voor meer Informatie, bekijkt u alstublieft de \"Hoe we uw Informatie gebruiken\"-sectie hieronder.

2.2. Informatie die we verzamelen via onze website

Wanneer u gebruikmaakt van onze website, kan Informatie ook passief door ons worden verzameld via het gebruik van cookies, flash cookies, web beacons, pixels, log-bestanden en andere technologieën. Deze Informatie zorgt ervoor dat we een betere dienstverlening kunnen realiseren rondom Informatie, diensten, hulpmiddelen en advertenties. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer Informatie.

3. Bescherming van persoonlijke informatie van kinderen

3.1. Onze websites en producten zijn niet ontworpen voor kinderen, maar het kan gebeuren dat kinderen en jonge mensen onder de leeftijd van 16 jaar gebruikmaken van onze producten en we moedigen hen aan om met hun ouders of begeleiders te spreken voordat er persoonlijke Informatie ingevoerd wordt op een van onze sites.

3.2. We adviseren dat ouders of begeleiders hun jonge kinderen monitoren terwijl ze online zijn.

3.3. We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke Informatie van kinderen en jongeren, wij verkopen niet bewust aan kinderen.

3.4. Wanneer u onder de 16 jaar oud bent moet u uw ouders altijd vragen om toestemming voor:

 • Reageert op iets op een van onze websites

 • Door ons gevraagd wordt iets te sturen naar u of een ander jong persoon

 • Om deel te nemen aan een competitie of een game – moet u over het algemeen ouder zijn dan 16 jaar, maar check in dat geval de algemene voorwaarden.

 • Iets te posten in op een bulletin of in een chatruimte

 • Een aanbieding krijgt om online iets kopen.

3.5. Een ouder of voogd kan contact opnemen met [email protected] om verder gebruik van de persoonlijke Informatie van een kind of jong persoon verder te voorkomen of de Informatie voor zover mogelijk achter te houden. Voor we de Informatie over een kind bekendmaken, kunnen we een ouder of voogd vragen om redelijke Informatie te verstrekken ter identificatie.

4. Uw Rechten

Elk gegevenssubject heeft het recht om te vereisen dat de beheerder bevestigt of persoonlijke gegevens van het subject worden verwerkt. Als een betrokken persoon van dit recht gebruik wenst te maken, kan diegene ons contacteren via [email protected], of via het adres dat onderaan dit beleid wordt verstrekt.

4.2 Recht op Informatie

Elke persoon die vragen heeft over het verwerken van persoonlijke gegevens heeft het recht om op eender welk moment om zonder kosten van de beheerder Informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsook een kopie van die data. Bovendien heeft het gegevenssubject het recht om de volgende Informatie te ontvangen:

 • Het doel van de verwerking

 • De categorieën van de persoonlijke gegevens die worden verwerkt

 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn of worden toevertrouwd, in het bijzonder de ontvangers in derde landen of internationale organisaties

 • Indien mogelijk, het geplande termijn gedurende de persoonlijke gegevens worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die duur te bepalen

 • Het bestaan van een recht op corrigeren of verwijderen van zijn of haar persoonlijke gegevens of het beperken van de verwerking door de beheerder of een recht om bezwaar te maken tegen die verwerking

 • Als de persoonlijke gegevens niet zijn verkregen van het gegevenssubject: Alle beschikbare Informatie over de oorsprong van de gegevens, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming zoals profilering en - ten minste in deze gevallen - betekenisvolle Informatie over de logica, de breedte en de bedoelde impact van het verwerken van het gegevenssubject.

Bovendien heeft het gegevenssubject het recht om te vernemen of de gegevens zijn verzonden naar een derde land of een internationale organisatie. Indien dat het geval is, dan heeft het gegevenssubject het recht om Informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met die overdracht.

Als een betrokken persoon dit recht op Informatie wenst uit te oefenen, kan die ons bereiken via [email protected], of ons contacteren via het adres dat onderaan dit beleid wordt verstrekt.

4.3. Recht op rechtzetting

Elke persoon die betrokken is bij het verwerken van persoonlijke gegevens heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever, om een onmiddellijke correctie van verkeerde persoonlijke gegevens te eisen. Bovendien heeft het gegevenssubject het recht om de vervollediging van onvolledige gegevens te verzoeken, inclusief door een bijkomende verklaring, waarbij rekening wordt gehouden met de doelen van de verwerking.

Als een betrokken persoon dit recht op rechtzetting wenst te gebruiken, kan diegene ons bereiken via [email protected], of ons contacteren via het adres dat onderaan dit beleid wordt verstrekt.

4.4 Recht op annulering

Elke persoon die betrokken is bij het verwerken van persoonlijke gegevens heeft het recht om de beheerder te verzoeken de persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen, in geval dat aan een van de volgende redenen wordt voldaan en de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonlijke gegevens werden verzameld of verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.

 • Het gegevenssubject trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd en de beheerder heeft geen andere legale basis om de gegevens te verwerken.

 • Het gegevenssubject tekent bezwaar aan tegen de verwerking en er zijn geen gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of het gegevenssubject gaat in beroep tegen de verwerking.

 • De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.

 • Het verwijderen van de persoonlijke gegevens is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen conform met de nationale wetgeving.

 • De persoonlijke gegevens werden verwerkt ten behoeve van diensten van de Informatiemaatschappij.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en de getroffen persoon wenst dat de persoonlijke gegevens verwijderd worden, kan ons op ieder moment contacteren via [email protected], of ons contacteren via het adres dat onderaan dit beleid wordt verstrekt. Onze medewerker zal ervoor zorgen dat aan het verzoek tot verwijdering onmiddellijk zal worden voldaan.

Als de persoonlijke gegevens door ons publiek werden gemaakt en ons bedrijf verantwoordelijk is voor het verwijderen van de persoonlijke gegevens als aansprakelijke persoon, dan zullen wij de gepaste maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, daarbij de beschikbare technologie en de verwerkingskosten indachtig om de andere beheerders die persoonlijke gegevens publiceren te informeren dat het gegevens dat het gegevenssubject heeft verzocht dat de andere beheerders alle links, kopijen of reproducties van dergelijk persoonlijke gegevens verwijderen. Onze medewerker zal alle nodige maatregelen treffen in individuele gevallen.

4.5. Recht op Beperking van Verwerking

Elke persoon die betrokken is bij het verwerken van persoonlijke gegevens heeft het recht om de beheerder te verplichten de verwerking te beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

De nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens wordt betwist door het gegevenssubject tijdens een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt om de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens na te trekken.

De verwerking is niet wettelijk, het gegevenssubject weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en verzoekt dat het gebruik van persoonlijke gegevens wordt beperkt.

De beheerder heeft de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor verwerking, maar het gegevenssubject heeft ze nodig om legale rechten uit te oefenen of te verdedigen.

Het gegevenssubject heeft bezwaar aangetekend tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de wettelijke redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder doorwegen dan die van het gegevenssubject.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan en de betrokken persoon wenst de beperking te verzoeken van persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, dan mag die op eender welk moment onze medewerker contacteren, die de beperking van de verwerking zal toepassen.

4.6. Gegevensoverdracht

Elke persoon betrokken bij de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht om de persoonlijke gegevens over hem of haar te verkrijgen die door het gegevenssubject aan de beheerder zijn verstrekt in een gestructureerd en door machine leesbaar formaat. Hij of zij heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke persoon, zonder belemmering door de beheerder aan wie de gegevens werden doorgegeven, indien de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract en verwerking via automatische processen, tenzij de verwerking nodig is voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van publieke autoriteit, wat is toegewezen aan een verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft het gegevenssubject bij het uitoefenen van zijn of haar recht op het dragen van gegevens, ook het recht om te tegen te houden dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene naar de andere beheerder worden overgedragen in zover dit technisch mogelijk is en het niet de rechten en vrijheden van anderen aantast.

Om het recht op gegevensoverdracht uit te oefenen kan het gegevenssubject zich op ieder moment wenden tot de medewerker die door ons is aangesteld om voor gegevensbescherming.

4.7. Recht op Weigering

Elke persoon betrokken bij de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht, wegens redenen die ontstaan uit die situatie in het bijzonder, de verwerking van persoonlijke gegevens te weigeren.

In het geval van een weigering zullen wij niet langer persoonlijke gegevens verwerken tenzij wij overtuigende juridische redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder doorwegen dan de interesses, rechten en vrijheden van het gegevenssubject, of het verwerken van de gegevens het uitoefenen of verdedigen van juridische claims als doel heeft.

Als wij persoonlijke gegevens verwerken met direct mailing als doel, dan heeft het gegevenssubject het recht om op ieder moment de verwerking van persoonlijke gegevens voor dergelijke advertenties te weigeren. Dat is ook van toepassing op profilering, voor zover die gelinkt is aan directe mailing. Als het gegevenssubject de verwerking voor directe marketing weigert, zullen wij niet langer persoonlijke gegevens voor die doeleinden verwerken.

Bovendien heeft het gegevenssubject het recht, voor redenen die ontstaan uit hun situatie, om het verwerken van persoonlijke gegevens te weigeren die we uitvoeren voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of wegens statistische redenen, tenzij die verwerking nodig is om een taak van algemeen belang te vervullen.

Als een betrokken persoon dit recht op rechtzetting wenst te gebruiken, kan die ons bereiken via [email protected], of ons contacteren via het adres dat onderaan dit beleid wordt verstrekt. Het gegevenssubject is vrij, in de context van het gebruik van diensten van de Informatiemaatschappij, om zijn of haar recht op weigering uit te oefenen via automatische procedures gebruikmakend van technische specificaties.

4.8 Automatische beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Elke persoon betrokken bij de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die enkel gebaseerd is op automatische verwerking, waaronder profilering, die een juridisch effect heeft of een significante impact heeft; tenzij de beslissing (1) nodig is voor de conclusie of de prestaties van een contract tussen het gegevenssubject en de beheerder, of (2) toegestaan is door de wetgeving van de Unie of de Lidstaat waar de beheerder tot behoort, en dat de wetgeving gepaste maatregelen voorziet om de rechten en vrijheden en de legitieme interesses van het gegevenssubject te vrijwaren; of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van het gegevenssubject.

Indien het besluit (1) vereist is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, nemen wij passende maatregelen ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn/haar eigen standpunt tot uitdrukking te brengen en het besluit te betwisten.

Als het gegevenssubject wenst automatische beslissingsrechten toe te passen, dan mag diegene onze medewerker die instaat voor gegevensbeveiliging of een andere beheerder op ieder moment contacteren.

4.9 Recht op Intrekken van Toestemming

Elke persoon betrokken bij de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht, gegeven door de Europese richtlijn en de regelgevende autoriteit, om op ieder moment de toestemming in te trekken voor het verwerken van persoonlijk gegevens.

Als het gegevenssubject wenst zijn of haar recht uit te oefenen om de toestemming in te trekken, kan die ons bereiken via [email protected]

5. Hoe we uw Informatie gebruiken

We gebruiken uw Informatie op de manieren zoals hier omschreven en zoals het beschreven is op het moment dat de Informatie verzameld is.

5.1. Het verlenen van diensten

Over het algemeen gebruiken we uw Informatie als het nodig of passend is voor onze bedrijfsdoelstellingen waaronder:

 • Het beheren van uw account wanneer u die hij ons geregistreerd heeft

 • Het registreren en toegang geven tot de websites of diensten waar u toegang voor heeft gevraagd

 • Het reageren op vragen of verzoeken die u naar ons stuurt

 • Het voldoen aan uw wensen voor producten en diensten

 • Het sturen van communicatie en administratieve e-mails over de website of onze diensten

 • Het personaliseren en passend maken van de functionaliteiten, prestaties en ondersteuning van de website en onze diensten die u gebruikt; het analyseren van gebruikersgegevens en gebruikersinteracties op de website en onze diensten

 • Het organiseren van competities

 • Het leveren van diensten aan klanten

 • Andere doeleinden die verband houden met bovenstaande

5.2. Marketing

Waar u ons de juiste toestemming voor heeft gegeven of waar de GPDR ons daartoe machtigt, kunnen wij u marketingmaterialen sturen over andere producten en diensten die aangeboden worden door FanReach B.V. (MeeMetOranje.nl) waaronder producten of diensten die worden aangeboden door bedrijven uit de groep.

Bovendien kunnen wij, indien u ons daartoe toestemming heeft gegeven, Informatie van u doorgeven voor marketingdoeleinden en berichten binnen ons bedrijfsnetwerk of andere geselecteerde derden in de volgende sectoren waarvan de verstrekte Informatie relevant voor u is: Beroepsverenigingen, Automotive, Goede Doelen, Onderwijs en opleiding, Werving, Zaken- en vrijetijdsreizen, Evenementen, Conferenties en tentoonstellingen, Financiële diensten, Enquêtes en onderzoek, Media, Marketing, Uitgeverijen en abonnementen, Zakelijke en Informatiediensten, Elektronica, Computers, Software en AV, Sport en sportkleding, Games, Weddenschappen, Telecom en Retail en Partners en Sponsors van Promoties, Evenementen en wedstrijden.

Wees er echter van overtuigd dat we begrijpen hoe irritant het is om ongevraagde communicatie te ontvangen en wij respecteren ons volledig aan de rechten en plichten die in GPDR en de Wet Privacy en Elektronische Communicatie 2003, geüpdatet 2004 en 2011 omschreven staan.

5.3. Gedragsreclame en reclame relevant voor klanten

We geloven dat reclame interessanter voor u is wanneer het ook relevant is. Dienovereenkomstig kunnen we de advertentie die u te zien krijgt aanpassen op basis van:

 • De Informatie die u ons vrijwillig aanlevert

 • De Informatie over uw geografische locatie die we aan de hand van een IP-adres of mobiele apparaten of andere manieren kunnen vaststellen

 • Data die we ontvangen van derden

 • Uw bezoeken aan onze websites of het gebruik van onze diensten (gewoonlijk genoemd als Gedragsreclame). Check het Cookiebeleid voor meer Informatie

 • Adverteerders en andere derden die onze website gebruiken, kunnen ook betrokken zijn in Gedragsreclame en cookies of andere technologieën gebruiken die instemmen met ons Cookiebeleid. We controleren niet hoe deze derden of adverteerders de Informatie verzamelen of wat ze met de ingezamelde Informatie doen. Check ons cookiebeleid voor verdere Informatie.

Je kunt de aangepaste advertentie op basis van je Informatie limiteren door cookies niet toe te staan die via onze website of derden worden geplaatst in uw browser door de cookies te verwijderen die door ons of door een derde geplaatst zijn. Check ons cookiebeleid om meer Informatie te vinden hoe cookies verwijderd moeten worden.

Nadat je de cookies aangepast hebt of in beroep gegaan bent tegen het plaatsen ervan, kunt u nog steeds advertenties te zien krijgen, maar de reclame is mogelijk niet zo relevant voor uw interesses. Als u een andere computer neemt, een andere browser gebruikt of bepaalde cookies verwijderd, kan het zijn dat u uw voorkeuren opnieuw in moet voeren.

6. Kan ik achterhalen welke informatie FanReach B.V. (MeeMetOranje.nl) over me heeft?

Mochten wij onjuiste informatie van u bezitten waar u een correctie van wilt, email dan [email protected] en we nemen het verzoek in behandeling.

Wanneer de incorrecte informatie verband houdt met een abonnement op een magazine, kunt u contact opnemen met de Klantenservice via +44 01604 251 451, zij vernieuwen de Informatie dan zo snel mogelijk.

7. Hoe we uw Informatie openbaren aan derden

We kunnen uw Informatie delen met derden wanneer u daar specifiek toestemming voor heeft gegeven of onder omstandigheden valt die in dit beleidsstuk opgenomen zijn.

7.1. Openbaarmaking om juridische redenen

We kunnen uw Informatie vrijgeven wanneer wij daartoe verplicht worden of met het delen van Informatie voldoet aan een wettelijke verplichting, om af te dwingen dat we voldoen aan onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten, het beveiligen van de rechten, eigendom of veiligheid van onze klanten, de bedrijven in onze groep of anderen. Hier hoort ook bij dat Informatie gedeeld kan worden met andere bedrijven en organisaties om kans op fraude en kredietrisico’s te voorkomen of te verminderen.

We maken gebruik van een aantal derden die professionele diensten inzetten voor onze klanten (d.w.z. uitvoerende bureaus, callcenters of webdesigners). Deze organisaties kunnen acteren als verwerkers van data en worden volgens contracten strikt gecontroleerd in hoe zij wel of niet gebruikmaken van de Informatie die u heeft verstrekt. Wij blijven verantwoordelijk voor de bescherming van uw Informatie.

7.2. Promoties en Sponsors

Soms of regelmatig is het mogelijk dat Informatie die verzameld is tijdens een promotie, een competitie of een poll (\"Promoties\") openbaar gemaakt worden. Het kan ook gedeeld worden met derden zoals daar toestemming voor is gevraagd tijdens de deelname aan de promotie. Deze derden kunnen de leveranciers van de prijzen zijn om u op de hoogte te houden van de gewonnen prijs of andere invullingen zoals het beheren van de Informatie voor eigen marketingdoeleinden, maar alleen conform met uw toestemming of met de voorwaarden die gepubliceerd zijn op het moment dat uw data verzameld is. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de handelingen van derden.

Wanneer u deelneemt aan een Promotie, valt u onder de officiële regels die toegepast zijn voor die Promotie waarin aanvullende Informatie opgenomen kan zijn om specifieke privacy-zaken mee aan te duiden die van toepassing zijn op de Promotie.

7.3. Veranderingen binnen ons bedrijf

In het geval dat we door een bedrijfstransitie gaan zoals een fusie, de aankoop door een ander bedrijf of verkoop van een of meerdere onderdelen, kan het zijn dat uw Informatie ook meegaat in de transfer. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en zijn toegestaan door dit beleid.

7.4. Prikborden en Chats

We kunnen prikborden, chatruimtes en andere interactieve forums beschikbaar maken als onderdeel van onze diensten. U moet weten dat de Informatie die u post op deze interactieve forums publiek is voor iedereen die toegang heeft tot dat onderdeel van onze website of diensten. Door het gebruik van deze interactieve forums, geeft u toestemming dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de Informatie die voor de communicatie die u via een dergelijk platform verstrekt, openbaringen worden gedaan op eigen risico.

8. Updaten en controleren van uw Informatie

Er zijn een aantal manier waarop u het verzamelen, gebruik en delen van Informatie kunt controleren en uw voorkeuren en Informatie kunt updaten.

8.1. Het afmelden voor ontvangen van marketingboodschappen

Wanneer u elektronische marketingboodschappen van ons ontvangt heeft u de kans om zich uit te schrijven door de instructies voor het afmelden voor e-mails te volgen. Dit staat vermeld in alle communicatie die wij u toezenden.

8.2. Contact

Wanneer uw Informatie gewijzigd is of wanneer u niet langer communicatie van ons wilt ontvangen, kunt u uw voorkeuren en Informatie wijzigen door hier te klikken.

Houd er rekening mee dat:

 • Zelfs wanneer u Informatie verwijdert, kunnen we dat behouden conform het beleid voor datahandhaving, dat over het algemeen voor juridische en belastingdoeleinden opgeslagen wordt

 • We bewaren Informatie nooit langer dan wij noodzakelijk vinden

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het updaten of wissen van Informatie die in de databases van derden opgeslagen is wanneer wij die eerder aangeleverd hebben volgens dit beleidsstuk

9. Koppelingen met derden en diensten

Onthoud dat wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere website te gaan of gebruikmaakt van een dienst van een derde, onze policy niet langer van toepassing is. Uw bezoek en interactie met iedere andere pagina of het afhandelen van zaken met een derde, valt onder de eigen reglementen en policy van de betreffende website of dienst. Wij monitoren, controleren of omarmen de verzameling en het gebruik van Informatie door derden niet. We raden u aan om vertrouwd te raken met het gebruik van gevoelige Informatie van elke website of dienstverlener die u bezoekt. Wanneer u vragen heeft raden we u aan contact met hen op te nemen over hun respectievelijke privacy beleid of afhandeling daarvan. Deze policy is enkel van toepassing op de Informatie die door ons verzameld wordt via onze website en diensten en geldt niet voor de websites of diensten van derden.

10. Waar we uw Informatie bewaren

De Informatie die we van u verzamelen kan vervoerd, opgeslagen en verwerkt worden op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (Alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Uw Informatie kan ook verwerkt worden door personeel van buiten de EER die voor ons of voor een leverancier werken, bijvoorbeeld, ter gebruik bij de klantenservice. Door Informatie aan ons te verstrekken, geeft u toestemming aan het vervoer, opslaan en de verwerking van de data. We nemen alle stappen die binnen onze macht liggen, inclusief het gebruik van verschillende modelcontracten zoals goedgekeurd door de EU, of andere contractuele stappen om te waarborgen dat uw Informatie veilig wordt behandeld en conform deze policy en GDPR bewaard wordt. We slaan geen creditcard details op en delen ook geen details over klanten met derden.

11. Beveiliging van uw Informatie

We hanteren passende veiligheidsprocedures bij het opslaan en publiceren van uw Informatie, om ongeautoriseerde toegang door derde partijen te voorkomen. Van derde partijen waarmee we uw persoonlijke gegevens delen, eisen we hetzelfde. Het overdragen van Informatie via het internet is echter, helaas, nooit helemaal veilig. We kunnen de veiligheid van uw Informatie die u via het internet naar ons overbrengt dus niet garanderen. Een dergelijke uitwisseling is op uw eigen risico en u erkent en accepteert dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig ongeautoriseerd gebruik, verspreiding, schade of vernietiging van uw persoonlijke Informatie, behalve in de mate dat we onze verantwoordelijkheid moeten accepteren via het GPDR. Op het moment dat we uw Informatie hebben ontvangen, gebruiken we beveiligingsprocedures en -middelen om ongeautoriseerde toegang tot deze Informatie te voorkomen.

12. Rapporteren van beveiligingslekken

FanReach B.V. (MeeMetOranje.nl) is gecommitteerd aan de privacy, veiligheid en security van onze klanten. Als u een potentieel beveiligingslek ontdekt, dan zouden we het waarderen dat u deze op een verantwoorde manier bij ons meldt. Stuurt u dan alstublieft een e-mail naar [email protected]. We zullen zo snel mogelijk op uw bericht reageren. Dit biedt ons de mogelijkheid om met u samen te werken en een probleem zo snel mogelijk vast te stellen en op te lossen. Een potentieel lek publiekelijk melden kan de community in gevaar brengen, daarom verzoeken we u vriendelijk om het eerst bij ons te melden. We houden u op de hoogte van ons onderzoek.

13. Social Media

13.1. FanReach B.V. (MeeMetOranje.nl) biedt gebruikers de mogelijkheid om met hun social media-accounts in te loggen op onze website(s).

Als u uw account bij FanReach B.V. (MeeMetOranje.nl) aanmaakt en een derde partij als Twitter of Facebook als verificatiemethode gebruikt, dan geeft u dat sociale netwerk toestemming om uw accountgegevens met ons te delen.

Afhankelijk van het sociale netwerk is dat het volgende:

 • Basisinformatie over uw account dat zichtbaar is in uw openbare profiel, zoals uw naam en e-mailadres die nodig zijn ter verificatie en om het inloggen mogelijk te maken

 • Andere Informatie die publiekelijk zichtbaar is op basis van uw privacy-instellingen van uw social media-account

 • Alle andere gegevens waarvan u heeft gekozen om deze te delen op basis van de desbetreffende accountinstellingen

Als we u verzoeken tot meer Informatie dan de basisgegevens van uw account, dan zullen we dit duidelijk aangeven. We verzoeken u te controleren waarvoor we toestemming vragen, voordat u zich verbindt met deze apps en diensten. Deze Informatie willen we gebruiken om de content die we u bieden meer geschikt voor u te maken.

Social inlog kan worden aangeboden door FanReach B.V. (MeeMetOranje.nl) of een derde partij.

13.2. Sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en anderen werken als betrouwbare derde partijen met ons samen. We werken ook met applicatieontwikkelaars die gespecialiseerd zijn in social media, zodat we verbinding kunnen maken met uw sociale netwerken. We bieden deze partijen en zakenpartners toegang tot onze websites zodat we interesse in onze producten en diensten kunnen genereren bij leden van uw sociale netwerken en om u de mogelijkheid te geven om onze producten en diensten te delen met vrienden binnen uw netwerk.

13.3. We hebben geen controle op hoe uw persoonlijke Informatie wordt verzameld, opgeslagen of gebruikt door sites van dergelijke derde partijen of aan wie het beschikbaar wordt gesteld. U wordt geacht de privacyrichtlijnen en -instellingen van elk sociaal netwerk waarvoor u zich aanmeldt te controleren, zodat u begrijpt welke Informatie ze zouden kunnen delen. Als u niet wil dat uw sociale netwerken Informatie over u delen, dan adviseren wij u de desbetreffende site te contacteren en uit te vinden of u de mogelijkheid heeft om het delen van dergelijke Informatie te laten stoppen. FanReach B.V. (MeeMetOranje.nl) is niet verantwoordelijk voor hoe deze derde partijen Informatie van of over u gebruiken.

14. Anti-spambeleid

FanReach B.V. (MeeMetOranje.nl) biedt in zijn e-mails interessante en doordachte content en heeft als doel deze aan te passen aan de specifieke behoeften en interesses van zijn publiek. We hopen dat u het leuk vindt om deze e-mails te ontvangen en lezen.

FanReach B.V. (MeeMetOranje.nl) heeft geen tolerantie ten aanzien van het versturen van ongevraagde/massa commerciële e-mails - ‘spam’. Raadpleeg met betrekking tot dit beleid ook onze volledige voorwaarden en cookiebeleid.

14.1. Geautomatiseerde spamfilter: We scannen alle inkomende e-mails automatisch en de berichten die spam lijken te zijn, filteren we eruit. Aangezien geen enkel systeem honderd procent accuraat kan zijn bij het onderscheiden van echte e-mails van spam, kan het incidenteel gebeuren dat er een authentiek bericht wordt uitgefilterd. Als u vermoedt dat dit is gebeurd, neem dan alstublieft op een andere manier contact op met de ontvanger.

14.2. Ongewenste berichten van FanReach B.V. (MeeMetOranje.nl): Iedere ontvanger van onze emails heeft het recht om op elk moment een verzoek in te dienen om zich te laten uitschrijven. In het onwaarschijnlijke geval dat u een email ontvangt van FanReach B.V. (MeeMetOranje.nl) die als spam gezien kan worden, dan raden wij u aan dit aan ons te rapporteren door de desbetreffende email door te sturen naar: [email protected]

Elke melding van misbruik gaan we grondig onderzoeken.

15. Contact

Mocht u vragen hebben over deze policy of privacy in het algemeen, dan kan u per e-mail contact met ons opnemen: [email protected]

Veranderingen aan deze policy

We kunnen deze policy op elk moment wijzigen/updaten door een nieuwe versie op deze website te publiceren. Derhalve raden wij u aan deze pagina regelmatig te checken, zodat u zeker weet dat u tevreden blijft over de voorwaarden waaronder wij uw persoonlijke data verwerken.

30 mei 2024